CTY TNHH SX- TM TRANG KIỂU PHÁT 

Xưởng SX: 790/72/15 Hương Lộ 2, Bình trị Đông A, Bình Tân, TP.HCM

ĐT: (028) 7303 7748  - Fax: (028) 7304 7748,  Hotline: 0906.361.362 Trần Trang

Web: www.cungcapsoda.com -  E-mail: getvn.trang@gmail.com - cungcapsoda@gmail.com  

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
BẢN ĐỒ